Yo-kai Watch – Đồng hồ yêu quái Tập 12

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Yo-kai Watch – Đồng hồ yêu quái Tập 12
  • Mã ISBN: 978-604-2-18564-6
  • Tác giả: Noriyuki KONISHI
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Nguyễn Vân Hạnh
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty Phúc An
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/06/2020

Thông tin về sách: Yo-kai Watch – Đồng hồ yêu quái Tập 12

Về tác giả: Noriyuki KONISHI

Tìm mua sách nếu có bán: